projektering

Vi utför projektering av alla typer av vs- och luftbehandlingsanläggningar. Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Framför allt har vi god vana vid att i samarbete med entreprenörer ta fram kostnadseffektiva lösningar i totalentreprenader, men vi utför naturligtvis även uppdrag åt byggherrar, såsom att projektera färdiga handlingar enligt AB04.

Vår nyfikenhet driver oss att ständigt uppdatera våra arbetsmetoder, och hålla oss à jour med dagens metoder och verktyg, samtidigt som vi drar erfarenheter ur gårdagens lösningar. Fötterna i myllan och blicken framåt.

De senaste åren har de flesta projekt handlat om nyproduktion. Framöver gissar vi att man kommer att fokusera mer på att renovera befintligt bestånd. Vi har god erfarenhet även av detta, och har varit med vid ombyggnader av alla typer av anläggningar och kan förutse åtminstone en del av de problem som kommer att uppstå.

Tidiga skeden, med utrymmesbehov och -planering är något som vi anser oss vara väldigt bra på. Vi vet hur mycket plats som krävs för installationerna, och kan vara med och påverka för att undvika obehagliga överraskningar i kommande projektering. Brist på utrymme kan leda till stora kostnader i ett projekt, om man upptäcker det för sent.

Samarbete med övriga aktörer är nyckeln till ett lyckat projekt. Vi är smidiga och tillmötesgående, men kommer att tala om när vi ser något som riskerar att inte fungera.

Moderna verktyg

Vi projekterar allting i 3D, både i CAD och Revit. Vi använder marknadens bästa verktyg för att samordna och kollisionskontrollera, allt för att arbetet på byggplatsen ska bli så smidigt och effektivt som möjligt. ”Löses på plats” hör till det förgångna.

Kvalitetskontroll

I projekteringar använder vi oss av BlueBeam Revu för att interngranska handlingar innan de skickas ut för extern granskning. Vi anser att granskning även är ett sätt för mer oerfarna medarbetare att lära sig, därför är alltid alla anställda delaktiga i granskningen.

Byggprojektledning
Projekteringsledning
Projekteringsledning
Projekteringsledning