Passivhusteknik

Enerwex arbetar främst som rådgivande konsulter i passivhusprojekt och förenar i dessa projekt erfarenheter från traditionella lösningar med passivhustekniken.
Tommy Wesslund föreläser också i vvs-teknik i utbildningen till Internationellt Certifierad Passivhusdesigner och Internationellt Certifierad Passivhushantverkare i samarbete med IG Passivhus AB.

Vad är passivhus?

Kortfattat innebär tekniken att man bygger för att minimera värmeförlusterna. Värmeförlusterna delas in i ledningsförluster (transmissionsförluster) och ventilationsförluster. Ledningsförlusterna minimerar man genom tjock isolering, bra fönster och dörrar.

Ventilationsförlusterna minimeras genom att bygga tätt och att ha en värmeväxlare som värmer den kalla, inkommande ventilationsluften.
Ett passivhus värms upp av den värme som husets olika apparater och lampor avger, kroppsvärmen från dem som vistas i huset samt solinstrålning.
Tillskottsvärme tillförs vid behov till lokalerna via ett enkelt och smart värmesystem.

Projekteringsledning
Projekteringsledning
Projekteringsledning
VVS kalkyler