Byggprojektledning

Enerwex projektledning

Byggprojektledning

Vi är med fördel med från idé, det första planeringsmötet, tidsplaneringen, genom projekteringen, upphandlingen och genomförandet av byggnationen, till dess att byggprojektet är slutbesiktigat och arbetet godkänt. Eller i den omfattning ni anser behöva hjälp med till exempel teknisk rådgivning, ledning, tidsplanering och kontroller för att driva projektet framåt och med den kvalité på slutprodukten som förväntas.

Vi kan, genom ett brett kontaktnät, hjälpa till med att rekommendera duktiga specialister inom olika områden och entreprenörer. 

Byggledning

Vi säkerställer att produktionen följder den fastställda tidplanen, håller i ekonomiuppföljningen och kontrollerar att genomförandet och byggnationen håller den avtalade kvaliteten. Med byggplatskontroller och byggmöten ser vi till att regelbundet dokumentera och samtala med beställare och entreprenörer för att hantera de eventuella förändringarna som sker under projektet.

Tät kontakt gör att samarbetet på plats ökar och att senare konflikter minskar.

Projekteringsledning

Vi är med fördel med från idé och planering, för att tillgodose att kraven från ägare och användare införs i projektet, till genomförandet och avslut.

Vi tar det övergripande ansvaret i projekteringen och samordningen mellan projektörer och interagerar och påverkar de olika parterna inom projektet.

Vi analyserar olika tekniska lösningar och utförande.

Genom att informera och ta emot information ser vi till att projektering går framåt enligt tidplan och förväntat resultat.

Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen

De flesta byggnationer där det krävs bygglov kräver en kontrollplan enligt PBL.

Vi tar fram en kontrollplan där det framgår vad som ska kontrolleras och av vem. Kontrollpunkterna bygger på vad som ska kontrolleras med hänsyn till regler och krav, men även kontroller av kritiska delar och moment i byggnationen.

Intyg och dokument samlas in och sammanställs under projekttiden.

Vi är även ett bollplank när det uppstår frågor om det är rätt utförande eller om regler och krav.

Entreprenadbesiktning

Vi besiktar opartiskt efter gällande handlingar och gällande regler och lagar. Vi besiktar bygg och VVS.

Byggprojektledning
Projekteringsledning
Projekteringsledning
Projekteringsledning