Kalkyler och kostnadsberäkningar

Vi hjälper dig med kalkylen!
Vi gör alla typer av kalkyler och kostnadsberäkningar på alla typer av vvs-anläggningar – från villor till avancerade processer.

Vi kan ta fram en komplett kalkyl med tekniska lösningar i en totalentreprenad, eller enbart vara behjälpliga med att ta fram mängder från pdf-filer i en utförandeentreprenad.

Du kan få resultatet i en Sektionsdata-fil, som du sedan justerar utifrån dina förutsättningar, eller så får du en Excel-fil med mängder och tider.

Vi jobbar med Sektionsdata för tider och kostnader, BlueBeam Revu för att plocka fram mängder ur pdf:er och MagiCAD för att skissa fram lösningar i totalentreprenader. När vi skissar i MagiCAD behöver vi bara en pdf från dig, där vi drar fram och dimensionerar ett rör- eller kanalsystem. Detta exporterar vi sedan till Sektionsdata för att få kostnader och tider. Därifrån kan vi sedan få ut en Excel-fil, om du föredrar det.