VVS-kalkyler

Kalkyler och kostnadsberäkningar

Vi hjälper dig med kalkylen!

Vi gör alla typer av kalkyler och kostnadsberäkningar på alla typer av vs-, komfortkyl-, och luftbehandlingsanläggningar – från villor till avancerade processer som t ex sjukhus eller industrier. Även tryckluft och medicinska gaser, när det ingår i projektet.

Vi kan ta fram en komplett kalkyl med tekniska lösningar i en totalentreprenad, eller enbart vara behjälpliga med att ta fram mängder från pdf-filer i en utförandeentreprenad.

Arbetssätt

För utförandeentreprenader använder vi oss av markeringsverktygen i BlueBeam Revu, för att mäta upp de handlingar som ingår i projektet. Dessa markeringar exporterar vi sedan för att importera i Sektionsdata, där vi får fram tid och kostnad för utförandet. Vi sköter även kontakter med leverantörer och begär in prisuppgifter från dem utifrån vad som finns i de tekniska beskrivningarna.

Allt vi gör dokumenteras i filerna och överlämnas tillsammans med kalkylfilen. Allt för att göra er granskning och kontroll så smidig som möjlig. I totalentreprenader använder vi pdf-filer som underlag, tar in dem i CAD och gör kalkylritningar och dimensionering där. Resultatet exporterar vi och importerar till Sektionsdata. Vi levererar också alltid en pdf-ritning med den lösning vi konstruerat, så att ni kan se hur konstruktionen är utförd. I totalentreprenader lämnar vi också alltid en bedömning av kostnaden för projektering.

Då det sällan är gott om tid för kalkyler, är vi oftast flera som jobbar parallellt för att färdigställa kalkylen i god tid för att ni ska hinna gå igenom resultatet, ställa frågor, komplettera och lämna in ert anbud.

Vi ser alltid till att inte ha full beläggning, vilket gör att vi har utrymme för de korta tider som gäller. Detta gör att vi sällan tackar nej sällan pga. resursbrist.

Leverans

Ni kan få resultatet i en Sektionsdata-fil, som ni sedan justerar utifrån era förutsättningar – timkostnad, rabattbrev, påslag, etc. Eller så får ni en Excel-fil med mängder och tider. I vissa fall gör vi en utskrift som levereras som pdf.

VVS anläggningar kalkyl
VVS kalkyler
Projekteringsledning
VVS kalkyler