Våra tjänster

VVS-teknik:

– Projektering och projektledning inom vvs
– Installationssamordning
– Projekteringsledning
– PHPP-beräkning (för projektering av passivhus)
– Entreprenadbesiktning
– Energioptimering
– Injustering
– Drift- och underhållsinstruktioner
– CE-märkning
– VVS-kalkyler för allt från tidiga skeden till anbudskalkyler
– Utbildning