Välkommen till Enerwex!

Enerwex är specialiserade på problemlösning och kalkylering inom VVS och kyla för kommersiella fastigheter, industrier och flerbostadshus. Lösningarna är kostnadseffektiva, flexibla och okonventionella.

Certifierade

Vi är certifierade inom passivhusteknik och arbetar också med utbildning inom såväl passivhus- som VVS-teknik och kalkylering.